CATRIEN SCHEERS VAN FAST GROUP
KRIJGT ESPA MARITIEM AWARD 2021

– Antwerpen 22 februari 2022 –

ESPA* heeft heden de maritieme figuur van het jaar 2021 in de bloemetjes gezet.  In een bijna unanieme verkiezing heeft ESPA het Maritiem Award 2021 toegewezen aan Catrien Scheers, CEO van Fast Group in Antwerpen.

Een lange reeks prominenten sedert 1972 kregen reeds het Award en enkele ervan waren aanwezig op deze uitreiking die doorging in de zaal van Kerkschip in Antwerpen.

Christian Herbosch (32 jaar voorzitter Kerkschip) en Freddy Michiels (erevoorzitter ESPA)

In het welkomstwoord schetst Danny Deckers – voorzitter van ESPA – hoe het Maritiem Award wordt gegeven aan personen met maritieme en/of logistieke verdiensten.  In principe gebeurt dit tweejaarlijks of als de actualiteit zich anders opdringt. 

Eddy Bruyninckx – PoA (Award 2005) en Marc Van Peel (Award 2011)

In al die tijd is het slecht de derde keer dat een vrouw deze eer kreeg; Eliane Achten (1986) en Karien Huts (2013) gingen haar vooraf.  Annick De Ridder – Schepen van de Stad Antwerpen en Voorzitter van de Raad van bestuur van de Haven van Antwerpen – onderlijnde de passie en ondernemerschap van de laureate waarna ze de ESPA Maritiem Award 2021 overhandigde.

Paul Valkeniers – CEPA (Award 2016) en Walter Van Mechelen – Alfaport (Award 2014)

CATRIEN SCHEERS

Fast Group is een volledig logistiek service provider van het type ‘Sofa Style Service’.  De klant beslist welke goederen en moet verzonden worden, naar waar en wanneer.  En dan neemt Fast alle andere handelingen over op een snelle en professionele manier zodat de klant in alle rust en relax zich niet meer hoeft te bekommeren.

Home

Fast Group is een familie bedrijf opgestart door de ouders van Catrien.  Herman Scheers en Simonne Vervoort begonnen hiermee in 1991. Ze leidt het bedrijf samen met haar echtgenoot, broer en schoonbroer.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is P1130396-broer-schoonbroer-catrien-scheers-979x1024.jpg
Broer en schoonbroer…
Broer en zus…

Fast Group heeft een aantal shortsea schepen varen die naar verschillende bestemmingen varen in Ierland, Verenigd Koninkrijk en Polen, waar ze ook eigen terminals uitbaten.  De vuurrood geschilderde schepen luisteren naar namen als Fast Herman, Fast Jef, Fast Sus, Fast Sam; genoemd naar namen uit de familie.

Catrien Scheers op TEDxAntwerp

Zij is ook lid van WISTA (Womans International Shipping & Trading Association).  Deze vereniging bestaat in 46 landen en zij vergaderen jaarlijks op een verschillende locatie.  Kapitein Carmen De Wilde – de eerste Belgische vrouw die destijds kapitein-ter-lange-omvaart werd – is de voorzitster van WISTA Belgium. Ze tellen een 60-tal leden van alle sectoren uit de maritieme industrie.  Catrien Scheers heeft tijdens een WISTA conferentie het woord gevoerd namens de Belgische delegatie.

LAUDATIO

Voormalig havenschepen Marc Van Peel bracht in een van hem gewende manier de nodige lof voor de nieuwe laureate.  Hij loofde de het doorzettingsvermogen van het bedrijf dat met Catrien aan het hoofd een ongebrijdelde expansie kent. Fast Lines heeft een comfortabele naam gekregen in de Antwerpse maritieme wereld.  Hij raadde ook iedereen aan om eens te kijken naar de YouTube-opname waar Catrien Scheers een volle Arenbergzaal wist te boeien.

De bronzen ESPA penning

Kapitein Carmen De Wilde was vol lof over Catrien Scheers die als volwaardig lid bij WISTA Belgium al bewezen heeft dat zij toonaangevend is in de maritieme wereld waar ook vrouwen het kunnen waarmaken. 

In haar dankwoord liet Catrien Scheers ook haar medewerkers en familie delen.  Zonder hun inzet en steun is het niet mogelijk om in deze moeilijke tijden nog goede resultaten te boeken.

Tijdens de TEDxAntwerp conferentie in 2021 kwam Catrien Scheers als laatste spreker aan het woord. In deze positie is het moeilijk om de toehoorders nog te boeien.  En toch, haar pleidooi ‘No Seafarers – No Shipping & No Shipping – No Shopping’ kwam geleidelijk gevat naar voren: ze nam haar GSM die uit Japan kwam, deed haar schoenen uit en las Korea als herkomst, trok haar sweater uit en las Made in China… Op haar t-shirt stond haar pleidooi gedrukt.  Daar hield het strippen op waar Marc Van Peel al naar verwees; het betoog ging verder op sokken: een rode en blauwe sok verwezen respectievelijk naar de Haven van Antwerpen en naar de Antwerpse Zeescouts.

vlnr: Marc Van Peel, Catrien Scheers, Annick De Ridder, Carmen De Wilde, Danny Deckers

Een oorkonde werd overhandigd met de hint dat die in haar bureau zou worden opgehangen.  Een bronzen penning met de afbeelding van de Scheldebron hoorde er eveneens bij.  Het is inderdaad ESPA dat destijds eigenaar werd van het stuk grond van de Scheldebron in Frankrijk. Deze eigendom is nu overgedragen aan de Haven van Antwerpen en die zorgt ervoor de de Scheldebron een mooi uitzicht heeft gekregen.

Ook werd tijdens deze plechtigheid de vorige jarenlange voorzitter van ESPA, Freddy Michiels, aangeduid als erevoorzitter van de vereniging.

Tekst en foto’s © Georges Janssens

* ESPA staat voor European Shipping Press Association maar is een Vlaamse vereniging  van maritieme en logistiek journalisten en publicisten.

PS Wie had ooit gedacht dat deze dame ‘leading lady van de breakbulk’ zou worden als men weet dat haar universitaire tesis het onderwerp had ‘Patiëntenvoorlichting bij een keizerssnede’…


Kerk in het Kerkschip

KERKSCHIP St Jozef
In de haven van Antwerpen
Houtdok 25A – Haven 25
2030 Antwerpen
Tel +32.35686373

Website: http://www.kerkschip-antwerpen.be/
Secretariaat kerkschipantwerpen@skynet.be

Taverne “’t Kerkschip” (maandag gesloten)
adm.kerkschip@gmail.com
Tel: +32.34820282
GSM: +32.485645018 (Linda – zaal)
GSM: +32.476351955 (Steven – keuken)